Werktrajecten

Afgelopen tijd heeft VriendenvandeZorg diverse pilots uitgezet om de kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Op innovatieve wijze zijn we hierbij te werk gegaan, maar altijd SMART gericht. Sommige pilots zijn gesneuveld en andere pilots bleken goed te werken en aan te slaan. Deze zijn verder uitgewerkt en bieden wij per heden aan.

Diensten die wij de gemeente Hardenberg kunnen bieden m.b.t. het arbeidsproces zijn:

  • Werkervarings- trajecten
  • Arbeidstraining- en plaatsing
  • Arbeidsintegratie-trajecten

Werkervarings- trajecten. Trajecten van 6 weken tot 3 maanden waarin de kandidaat een gestructureerde dagindeling, werkritme en het opdoen van uiteenlopende werkervaring centraal staat. Afspraken met consulenten van de gemeente kunnen op maat worden gemaakt, denk hierbij aan bijhouden van absentielijst etc. Innovatieve hiervan is dat kandidaat elke week bij een ander bedrijf/organisatie werkervaring op gaat doen.

Arbeidstraining- en Plaatsing. Trajecten van 6 weken tot 3 maanden waarin de kandidaat gestructureerd leert werken, omgaan, met het uitvoeren van opdrachten en omgang met collega’s, om zo vanuit een positieve uitgangspositie te kunnen solliciteren. Met iedere kandidaat zullen wij een intakegesprek voeren om tot een bij die persoon passend trajectplan te komen. In dit plan zullen één of meerdere doelen worden opgenomen die in overleg met de kandidaat worden vastgesteld. Doelen die effectief zijn voor het vinden van een reguliere baan. (bijvoorbeeld, dagritme (op tijd komen), zelfbeeld (wat kan ik wel en wat kan ik niet), omgang met collega’s, begeleiden bij solliciteren, een portfolio opstellen waarin de competenties zijn uitgewerkt. Hierbij werken we samen met een partner die ook bekend is in de wereld van werk-trajecten. Afhankelijk van de duur van het traject zal er een voortgangsrapportage/verslag of een eindrapportage/verslag ten behoeve van de gemeente/opdrachtgever worden gemaakt.

Arbeidsintegratie-trajecten. Trajecten van 6 weken tot 3 maanden waarin we kandidaten in het laatste traject in samen werking met uitzendbureau’s worden ingezet naar een betaalde baan. In de pilot kwam naar voren dat uitzendbureau’s vaak angstig waren om mensen uit te zetten met een grote afstand naar de arbeidsmarkt, omdat ze niet goed weten hoe de kandidaten functioneren bij hun klanten. Door goede samenwerking met diverse uitzendbureau,s kunnen we op deze behoefte inspelen en vergroten we kans dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wel ingezet worden door uitzendbureau’s bij bedrijven.

Voor de begeleiding van de kandidaten brengen wij een tarief in rekening per gewerkt dagdeel van 18 euro.

Voor meer informatie of aanmelding stuurt u een mail naar: famke@vriendenvandezorg.nl