Participeren

Iedereen kan meedoen in de maatschappij!!

Vormgeven van de Participatiewet, mensen die onnodig langs de kant staan weer laten participeren. Dit is de uitdaging waar gemeenten nu voor staan.

VriendenvandeZorg helpt hier graag aan mee.