Duurzaamheid Milieu

VriendenvandeZorg levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving op het gebied van het milieu en duurzaamheid. Door inzameling, verkoop en recycling van gebruikte goederen levert VriendenvandeZorg een belangrijke bijdrage aan het reduceren van milieu problemen, zoals verspilling van grondstoffen, energie en CO2 uitstoot.

Kringlopen in ons land leveren een veel grotere bijdrage aan het milieu dan vaak wordt gedacht.  ‘Van alle goederen die de Kringloop Balkbrug inzamelt, wordt ongeveer de helft verkocht en nog eens dertig procent hergebruikt.  Slechts twintig procent gaat naar de afvalverbranding. De kringloop zorgt ervoor dat de levensduur van goederen met minstens de helft wordt verlengd. Behalve minder verbranding en dus CO2-uitstoot is ook minder productie van nieuwe goederen nodig.

Met het inleveren van uw overbodige geachte spullen of doen van inkopen bij de Kringloop levert u dus ook een belangrijke bijdrage aan de samenleving op het gebied van duurzaamheid en milieu.